Call nowCall (HP)

Guangzhou Shenzhen 5D4N

Lotus Mountain Park ● Meridian View Center ● Yue Xiu Park ● Shamian Island ● Dongmen Street ● Latex Factory Shop ● Luo Hu Mall ● Shang Xia Jiu Street ● Hai Yin Qiao Electronic World
From RM1,249 | Full Board | Ground only

Read more

Guangzhou 5D4N

Huang Hua Gang Park ● Museum ● Guang Tang Mosque ● Shamian Island ● The Sage’s Tomb
From RM1,349 | Full Board | Ground only

Read more
WhatsApp WhatsApp us